BIASISWA YAYASAN TENAGA NASIONAL DI UNIVERSITI AWAM (PENGAMBILAN SEPTEMBER 2017)

Inline image 1

BIASISWA YAYASAN TENAGA NASIONAL DI UNIVERSITI AWAM

(PENGAMBILAN SEPTEMBER 2017)

 

 

Yayasan Tenaga Nasional (YTN) mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat berikut adalah dipelawa untuk memohon biasiswa Yayasan Tenaga Nasional (YTN) bagi mengikuti pengajian dalam bidang-bidang tertentu di Universiti Awam (UA) untuk kemasukan September 2017.

 

SYARAT DAN KELAYAKAN AKADMIK

 

BIDANG KURSUS

 

·         Kejuruteraan Elektrik Kuasa, Mekanikal dan Awam

 

·         Ekonomi

 

PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA

 

· Lulus STPM 2016 dengan mencapai sekurang-kurangnya CGPA/PNGK 3.60; atau

 

·    Lulus Diploma/Matrikulasi/Asas 2017 dengan mencapai sekurang-kurangnya CGPA/PNGK 3.50

 

 

SYARAT TAMBAHAN PERMOHONAN

 

·         Berumur tidak melebihi 23 tahun pada 1 Januari 2017.

·         Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum

·         Mempunyai keperibadian dan ciri kepimpinan yang tinggi

·         Tiada adik beradik yang sedang menerima tajaan Biasiswa YTN

·         Khusus untuk pelajar kemasukan baru Semester Pertama tahun 2017 yang telah mendapat tempat di UA.

·         Bekas pelajar tajaan YTN yang pernah ditamatkan penajaan Pinjaman Bolehj Ubah tidak layak memohon.

 

 

CARA MEMOHON

 

Permohonan hendaklah dibuat secara “on-line” di laman web YTN http://ytn.tnb.com.my/sam

 

 

TARIKH-TARIKH PENTING

 

·    Tarikh buka permohonan adalah mulai 7 – 18 September 2017.

·    Tarikh semakan nama calon yang berjaya untuk ditemuduga dijangka pada 25 September 2017.

 

 

LAIN-LAIN

 

·         Permohonan yang tidak lengkap dan tidak tepat atau lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.

·         Permohonan yang tidak mendapat apa-apa maklumat selepas tiga (3) bulan dianggap tidak berjaya. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan.

 

Iklan Tawaran 2017
Poster Tawaran 2017

PERTANYAAN

 

Sebarang bantuan atau pertanyaan sila hubungi talian 03-8924 7500 atau pegawai berikut:

 

Pengambilan:

 

Encik Mohd Nasir Ali (samb:7511)

Encik Khairil Anuar Mohamad (samb:7531)

Encik Mohamad Syahir bin Mohamud (samb:7529)

Cik Fatimah Mustafa (samb:7539)

 

 

Teknikal/Sistem:

 

Encik Muhamad Ros Azmir (samb:7523)

Puan Noor Marhammah (samb:7543)

 

-- 
_____________________________________________________________
 
Urusan Penajaan Kewangan Pelajar / Student Financial Sponsorship
Unit Pembangunan Rohani, Penajaan & Zakat / Spiritual Development Unit, Sponsorship & Zakat
Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni / Student Affairs & Alumni Division
Universiti Malaya / University of Malaya

Tel : 03-7967 3410 / 3497
Faks : 03-7967 3472